Samen met ouders

Goed contact met de ouders is heel belangrijk, want een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welzijn van een kind. Door open te staan voor elkaars ideeën en naar elkaar te luisteren komen we tot die goede samenwerking.

StudioHeartbeat_04_DeKandelaar-23

Ouderportaal Parro

Via Parro communiceren we gemakkelijk en snel over praktische zaken, zoals: absenties, oudergesprekken, nieuws en andere belangrijke gebeurtenissen.

Laagdrempelig contact

Het is altijd mogelijk om contact met de leerkracht te zoeken als je vragen hebt of iets wilt bespreken. Daar maken wij graag tijd voor vrij!

We houden je als ouder op de hoogte van de activiteiten in de klas door elke week een kort overzicht of wat foto’s te delen. Dit biedt tevens handvatten om met je kind over school in gesprek te gaan. Op vaste momenten in het schooljaar geeft de leerkracht aan hoe de ontwikkeling van je kind verloopt.

Missie en visie

Vanuit onze christelijke identiteit en onze missie: een school waar je je thuis voelt, wil De Kandelaar een school zijn waar de kinderen, de ouders en de medewerkers zich veilig voelen, en iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Het team

De Kandelaar heeft een enthousiast, bevlogen team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is.