Onze identiteit

De Kandelaar is een open protestants-christelijke basisschool waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is.

StudioHeartbeat_04_DeKandelaar-3

Onze volledige naam is: School met de Bijbel De Kandelaar. De Bijbel heeft een centrale plaats op onze school. Onze school wil een gemeenschap zijn waarin de liefde voor God en je naaste centraal staat. We willen de kinderen christelijke waarden en normen bijbrengen.

In de praktijk

We maken leerlingen graag vertrouwd met waarden als respect, betrouwbaarheid, geduld, gericht zijn op anderen, rechtvaardigheid en vergevingsgezindheid. We beginnen elke dag met een gebed, zingen samen liedjes en vertellen verhalen uit de Bijbel, die we altijd vertalen naar ons dagelijks leven. Op maandagmorgen komen we als team bij elkaar voor de weekopening en op vrijdagmiddag komen we samen voor de weeksluiting.

Christelijke feestdagen

Christelijke feestdagen vieren we met elkaar. Met kerst herdenken we de geboorte van Jezus. In groep 1 en 2 worden er kerstvieringen gehouden met de kinderen en hun ouders/verzorgers. In groep 3 t/m 8 wordt de kerstviering gehouden in de kerk met de kinderen en hun leerkrachten. Op Goede Vrijdag wordt er een Kandelaarontbijt georganiseerd. Op deze dag wordt het lijden en sterven van Jezus herdacht. Dit gebeurt door een viering in een van de kerken met de kinderen en de leerkrachten, of in de eigen groep (om het jaar). Ook het paasfeest, de opstanding van Jezus uit het graf, wordt met de kinderen gevierd.

Er is in de vertellingen aandacht voor Hemelvaart, de dag waarop we gedenken dat Jezus terugkeerde naar Zijn Vader in de hemel. Pinksteren is het feest waarop we de uitstorting van de Heilige Geest vieren. Om het jaar is er een gezamenlijke ‘Pinksterdienst’ in een van de kerken met alle kinderen en leerkrachten van de school.

Bid- en dankdagen

Op deze dagen geven we uitdrukking aan onze afhankelijkheid van God als Schepper en bewaker van ons bestaan. We bidden en danken voor goede oogsten, opbrengsten, werkgelegenheid en economische welvaart. De verantwoordelijkheid voor deze diensten ligt bij de kerk. Er is vaak een thema, dat in de week van bid- of dankdag op school wordt uitgewerkt. Een schoolkoor of muziekgroep zorgt meestal voor de muzikale begeleiding.

Leefomgeving

We besteden ook aandacht aan onze leefomgeving en de toekomst: hoe kunnen we op een verantwoorde manier keuzes maken en de aarde zo goed mogelijk doorgeven aan de volgende generatie? Daarnaast hebben we aandacht voor lichamelijke gezondheid. We willen dat leerlingen zich bewust zijn van de invloed van voeding en beweging hierop.

Missie en visie

Vanuit onze christelijke identiteit en onze missie: een school waar je je thuis voelt, wil De Kandelaar een school zijn waar de kinderen, de ouders en de medewerkers zich veilig voelen, en iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Het team

De Kandelaar heeft een enthousiast, bevlogen team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is.