Missie en visie

Vanuit onze christelijke identiteit en onze missie: een school waar je je thuis voelt, wil De Kandelaar een school zijn waar de kinderen, de ouders en de medewerkers zich veilig voelen, en iedereen zichzelf kan en mag zijn. Waar openheid, eerlijkheid, naastenliefde, respect, vertrouwen en acceptatie belangrijke uitgangspunten zijn. Waar ruimte is om te delen, om jezelf beter te leren kennen en om te groeien. Waar gastvrijheid en gezelligheid gewoon zijn.

StudioHeartbeat_04_DeKandelaar-4

Het onderwijs is aan het veranderen. Van strak klassikaal naar meer gepersonaliseerd onderwijs. Van lesgever naar begeleider, van boeken naar ICT-middelen. Er is op onze school veel aandacht voor het sociaal-emotioneel en pedagogisch klimaat; er wordt gewerkt met de programma’s Kanjertraining en Rots en Water.

Het onderwijs aan onze kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en de ouders. De driehoek kind-school-ouders is belangrijk. We willen passend onderwijs bieden aan al onze kinderen in een schoolomgeving, aangepast aan de eisen die het veranderende onderwijs stelt. En we willen vanuit een stamlokaal een verwerkingsruimte bieden aan kinderen, een gebouw voorzien van een goed netwerk, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van moderne middelen, en waarin de kinderen, hun ouders en de medewerkers zich thuis voelen.

Kernwaarden

Identiteit
We vinden het belangrijk om onze kinderen te vormen tot mens en op een goede manier samen te leren leven, waarbij Gods Woord ons uitgangspunt is.

Veiligheid
We bieden onze kinderen een veilige school, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Onderwijs
Ons onderwijs richt zich op de toekomst, kinderen zijn (mede-)eigenaar van hun leerproces en groeien in hun ontwikkeling.

Kind-school-ouders
Deze driehoek is onmisbaar. We hebben elkaar nodig om veranderingen in de maatschappij en binnen ons onderwijs het hoofd te kunnen bieden.

Missie en visie

Vanuit onze christelijke identiteit en onze missie: een school waar je je thuis voelt, wil De Kandelaar een school zijn waar de kinderen, de ouders en de medewerkers zich veilig voelen, en iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Het team

De Kandelaar heeft een enthousiast, bevlogen team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is.