Aandacht en plezier

Basisschool De Kandelaar is een school waar kinderen zich snel thuis voelen. Je kind kan zich pas goed ontwikkelen als het zich veilig voelt, gezien wordt en met plezier naar school gaat. We hebben aandacht voor ieder kind. Bij ons mag je zijn wie je bent.

StudioHeartbeat_04_DeKandelaar-19

Op De Kandelaar is er veel aandacht voor het sociaal-emotioneel en pedagogisch klimaat; er wordt gewerkt met het programma Kanjertraining en Rots en Water.We hanteren daarbij een eigen leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling van groep 1 t/m 8.

Kanjerschool

We zetten Kanjerlessen in om het onderlinge vertrouwen te versterken en kinderen te laten ervaren dat het goed is om elkaar te helpen. Iedereen gaat op een prettige manier met elkaar om en problemen worden opgelost. Regelmatig nodigen we ook ouders uit om te laten zien hoe we de Kanjertraining vormgeven.

Vanuit een duidelijke structuur hanteren wij de volgende Kanjerafspraken:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • We werken samen.
  • We hebben plezier.
  • We doen mee.

Rots en Water

De methode Rots en Water is een mooie aanvulling op de Kanjertraining, die we meer in de fysieke sfeer neerzetten. Vanuit een stevige basis kun je alles aan. Kinderen mogen laten zien wie ze zijn: ‘Ik ben wie ik ben.’ Wees trots op de eigenheid van jezelf.

De combinatie van ‘Kanjer’ met ‘Rots en Water’ werkt voor iedereen erg goed. Kinderen leren letterlijk en figuurlijk stevig te staan. Ze krijgen zelfvertrouwen, lef en leren op elkaar te vertrouwen. Hiermee bereiden we de kinderen zo goed mogelijk voor op de toekomst.

Gedragsspecialisten

We hebben twee gedragsspecialisten in ons team. Zij zorgen mede voor dat school een veilige plek is voor iedereen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om pesten. Samen met de poppen Tim en Toos leren zij de kinderen, vanaf groep 1, spelenderwijs de basis van sociale vaardigheden. Als er een probleem is, laten zij door een rollenspel met Tim en Toos zien welke oplossingen je samen kunt bedenken. In groep 5 verzorgen zij een kanjertraining, waarvoor ook ouders uitgenodigd worden. Op die leeftijd worden kinderen zich nog meer bewust van wie ze zijn en wie ze willen zijn. Wij helpen ze daarbij.

Missie en visie

Vanuit onze christelijke identiteit en onze missie: een school waar je je thuis voelt, wil De Kandelaar een school zijn waar de kinderen, de ouders en de medewerkers zich veilig voelen, en iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Het team

De Kandelaar heeft een enthousiast, bevlogen team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is.