Ontwikkelingsgericht

Het is belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daar zet De Kandelaar zich met grote deskundigheid en betrokkenheid voor in. Met een team dat voor vernieuwing durft te gaan is het mogelijk om kindgericht onderwijs aan te bieden. Onze kindgerichte aanpak draagt bij aan een stevige basis met kwalitatief goed onderwijs en goede resultaten.

StudioHeartbeat_04_DeKandelaar-25

Kindgericht onderwijs

Het onderwijs is aan het veranderen. Van strak klassikaal naar meer gepersonaliseerd onderwijs. Van lesgever naar begeleider, van boeken naar verwerking op een laptop. Op De Kandelaar vinden we het belangrijk om met de tijd mee te gaan en te onderzoeken op welke manier een kind zich het beste ontwikkelt. We zorgen voor een breed aanbod en willen kinderen motiveren tot leren.

1-0caa17b04d2e4417b4cbabb7af6a4d43

Gevarieerde werkvormen

Lesgeven is de kern van ons werk. De leerkrachten stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een groep. We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. We geven interactief les, betrekken kinderen bij het onderwijs en laten ze zelfstandig (samen)werken.

Goed onderwijs

Het is de taak van de school om leerlingen te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Dat vraagt om goede leraren, die dag in, dag uit met passie onderwijs geven en zichzelf continu blijven ontwikkelen. We durven als team te vernieuwen en te leren van ervaringen. We blijven verbeteren zodat ook ieder kind zich optimaal kan blijven ontwikkelen.

Missie en visie

Vanuit onze christelijke identiteit en onze missie: een school waar je je thuis voelt, wil De Kandelaar een school zijn waar de kinderen, de ouders en de medewerkers zich veilig voelen, en iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Het team

De Kandelaar heeft een enthousiast, bevlogen team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is.