Onderwijs in de onderbouw

Op De Kandelaar krijgt een kleuter de ruimte om kleuter te zijn. Kleuters leren door te spelen, ervaren en bewegen, en daar besteden wij veel aandacht aan in groep 1 en 2. Samen spelen en leren doen we in de klas, maar ook buiten op het plein of in ons gymlokaal.

StudioHeartbeat_04_DeKandelaar-9

Werken in thema’s

Het onderwijs in groep 1 en 2 is ingericht aan de hand van thema’s. Denk aan herfst, Sinterklaas en kerst, maar ook aan verrassende thema’s zoals ‘speuren en verzamelen’. We sluiten aan bij de beleving van een kind.

Gedurende een periode van ongeveer 6 weken staat het onderwijs in het teken van een thema. Dan richten we de speelhoeken in, passend bij het thema. Daarnaast is er ook een uitdagende themahoek aanwezig in het lokaal. Rondom het thema worden ook allerlei reken- en taalactiviteiten, motorische activiteiten, muziek en sociaal-emotionele activiteiten aangeboden.

Volgen van de ontwikkeling

De ontwikkeling van elk kind wordt heel goed gevolgd. De leerkrachten zien wat kinderen nodig hebben en stemmen hun lesaanbod af op de behoeften van de kinderen. Bij het onderwijs dat wij geven, sluiten we zo goed mogelijk aan bij de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt. We hanteren hierbij het observatiesysteem ‘Leerlijnen jonge kind’ en nemen daarnaast een aantal keer per jaar proeven af. Wij maken bij onze kleuters geen gebruik van toetsen.

Kanjertraining

We hebben ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het is belangrijk dat een kind op een goede manier met andere kinderen, met de leerkrachten, met zichzelf en met de omgeving leert omgaan. Daarom beginnen we in groep 1-2 met de lessen van de Kanjertraining. Zo bevorderen we het onderlinge vertrouwen in de groep en leren kinderen op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

Missie en visie

Vanuit onze christelijke identiteit en onze missie: een school waar je je thuis voelt, wil De Kandelaar een school zijn waar de kinderen, de ouders en de medewerkers zich veilig voelen, en iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Het team

De Kandelaar heeft een enthousiast, bevlogen team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is.