Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit enkele enthousiaste ouders die de school ondersteunen bij allerlei activiteiten.

WhatsApp Image 2023-09-08 at 10.27.36

Wat doet de activiteitencommissie?

Als school doen we regelmatig een beroep op ouders om ons te komen helpen bij lezen, handvaardigheid, projecten, ouderavonden, schoonmaakactiviteiten, etc. Daarom is er een activiteitencommissie. Zij organiseren o.a. de sinterklaas- en kerstactiviteiten, de schoolreis en helpen mee met de uitvoering van de sportdag, maar zorgen ook voor koffie en thee op een ouderavond. Ook verzorgen zij de luizencontrole na elke vakantie. Dit doen zij met de hulp van een aantal ouders die zich hiervoor hebben opgegeven en die bereid zijn de activiteitencommissie te helpen bij de diverse te organiseren activiteiten.

Samenstelling

De commissie bestaat uit zeven ouders en twee leerkrachten. De laatsten om rechtstreeks contact te hebben met het team.

Het mailadres van de activiteitencommissie is: act.cie@dekandelaarameide.nl.

Missie en visie

Vanuit onze christelijke identiteit en onze missie: een school waar je je thuis voelt, wil De Kandelaar een school zijn waar de kinderen, de ouders en de medewerkers zich veilig voelen, en iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Het team

De Kandelaar heeft een enthousiast, bevlogen team, dat met passie voor onderwijs aan de school verbonden is.