Gedragstraining

Gedragstraining
Programma kanjertraining 2019 - 2020.

Op onze school zijn wij samen de contextuele gedragstrainers.
Wij houden ons door de hele school bezig met het gedrag van de leerlingen.
Dit zijn onze schoolregels:
 • We hebben respect voor God, de ander en onszelf.
 • We vertrouwen elkaar.
 • We helpen elkaar.
 • Niemand speelt de baas.
 • Niemand lacht uit.
 • Niemand blijft zielig.
   
 • Bij de kleuters begint het programma met de poppen Tim en Toos. Zij leren de kleuters de basisregels aan. Eén van de voorkomende onderwerpen is het aankijken en het stellen van vragen. In groep 2 gebruiken wij, als gedragstrainers, de petten van de kanjertraining als inleiding op het programma vanaf groep 3
   
 • In de groepen 3 en 4 wordt er gewerkt met de lessen van Max en de klas van de kanjertraining.
  In groep 3 de eerste helft van de lessen en in groep 4 de tweede helft van de lessen.
  Groep 5 werkt met het vervolgboek Max en de zwerver.
  Deze lessen worden gegeven door de groepsleerkrachten. Wanneer nodig, komen wij, de kanjertrainers, in de groep als ondersteuning bij het groepsproces.
   
 • In beide groepen 6 geven wij de kanjertraining.
  Dit is een klassikale training die de basisveiligheid en het vertrouwen in de hele groep bespreekbaar maakt. Hierbij spelen ook de ouders een belangrijke rol.
   
 • In de groepen 7/8 wordt hierop verder ingespeeld. Ook in deze groepen kunnen de leerkrachten verder a.h.v. een kanjerboek. In groep 8 geven we de training voorbereiding op het VO.


En verder ...
Ter ondersteuning van onze lessen van de Kanjertraining gebruiken we dit jaar ook oefeningen uit het programma Rots en Water.
Dit is een fysieke methode om te ervaren wat je met de kanjertraining bespreekt. Vooral voor groepen met veel jongens is dit een mooie aanvulling.

Op aanvraag van ouders, leerlingen of leerkrachten geven wij ook een op maat gemaakte rots-en-watertraining aan een kleine groep leerlingen. Leerlingen geven hierbij zelf aan wat ze willen leren op het gebied van bijv. boosheid, zelfvertrouwen, omgaan met faalangst of het aangeven van grenzen.

De Christelijke identiteit van de school is leidend voor hoe wij beide programma's inzetten bij alles wat wij aan gedrag doen.
De Bijbel staat centraal. God heeft ons gemaakt. We zijn allemaal verschillend. We zijn allemaal nodig in het geheel van de groep en school en maatschappij. Dus mogen wij onze talenten, die wij hebben gekregen, inzetten. Van hieruit benaderen wij zowel de Kanjertraining als het Rots- en Waterprogramma.  
Dit betekent, dat wij bewuste keuzes maken welke oefeningen wij wel en niet doen en wat past bij onze identiteit.  
In deze link Kanjertraining en Rots-en-Water in Christelijk perspectief kunt u hier uitgebreid over lezen hoe wij dit zien. 

Daarnaast begeleiden wij individuele leerlingen bij situaties als rouwverwerking en echtscheiding. Ook kinderen die een andere hulpvraag hebben kunnen bij ons terecht. Dit kan zijn n.a.v. vragen van ouders of leerkrachten, of dat we benaderd worden als vertrouwenspersonen.

Om in kaart te brengen hoe de leerlingen naar zichzelf, de groep en de school kijken, zullen we vanaf dit jaar het programma ZIEN! gaan gebruiken. We gaan dit schooljaar dit programma opstarten en we zullen hierin begeleiding krijgen. 
Er is een leerkrachtvragenlijst en met behulp van verschillende manieren kunnen ook leerlingen zelf bevraagd worden. Met dit instrument kunnen we zicht krijgen op de emotionele ontwikkeling van uw kind. Daarnaast blijft het héél belangrijk, dat u, als ouders, ook nauwe contacten onderhoudt met de leerkrachten, als dit nodig is. 
 
Op deze manier hebben wij door de hele school een herkenbare aanpak voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Alle leerkrachten werken met deze aanpak, zodat er een open overleg met de contextuele gedragstrainers is. Samen werken we zo aan een veilige school voor iedereen. 
 
Omdat wij ervan uitgaan dat we niet zonder ouders kunnen, willen we zoveel mogelijk ook de ouders bij deze ontwikkeling betrekken. 
 
Rianne de Leeuw en Wilma Daniëls 
U kunt ook kijken op onze website groepincontext.nl