De activiteitencie

Als school doen we regelmatig een beroep op ouders om ons te komen helpen bij lezen, bij handvaardigheid, bij projecten, bij ouderavonden, bij schoonmaakactiviteiten enz., enz. Daarom is er een activiteitencommissie. Zij organiseren o.a. de Sinterklaas- en Kerstactiviteiten, de schoolreis, de Fancy Fair, helpen mee rondom de organisatie en uitvoering van de sportdag, maar zorgen ook voor koffie en thee op een ouderavond. Dit doen zij met behulp van een aantal ouders die zich hiervoor hebben opgegeven en die bereid zijn de activiteitencommissie te helpen bij de diverse te organiseren onderwerpen.

De commissie bestaat uit een 8-tal ouders en een 2 leerkrachten. Dit om rechtstreeks contact te hebben met het team van leerkrachten.

Op school is een reglement ter inzage aanwezig m.b.t. het werk en de bevoegdheden van de activiteitencommissie.

Het mailadres van de activiteitencommissie is: act.cie@dekandelaarameide.nl

Kalender

03 februari 2022
1e rapport mee
08 februari 2022
10-minutenavond
10 februari 2022
10-minutenavond
Meer Kalender